No Image

דיני תעבורה מחברת בחינה

דצמבר 15, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 דיני תעבורה מחברת בחינה רקע היסטורי והקדמה: פקודת דיני התעבורה נחקקה ב-1927 בזמן המנדט ועברה עשרות שינויים מאז בשנת 1961 קיבלה נוסח חדש […]