מחברת בחינה משפט קונטיננטלי למשפט הקונטינטלי שלושה מרכיבים עיקריים המשפט הרומי. המשפט הקאנוני. המהפכה הצרפתית- הומניזם, ליברליזם וקודפיקציה.   המשפט הרומי: שיטת משפט נתקיימה כ-2000 שנה ומהווה את הבסיס העיקרי למשפט הקונטיננטלי. תחולתה: ברומא מחוץ לרומא גם לאחר התמוטטות האימ’. המשפט הגרמני עד המאה ה-20.   רקע הסטורי: ע”פ האגדה רומי נוסדה ב-753 לפנה”ס(הזאבה…). 753