דווקא עובדת היותו של אדם נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית יותר, אתית יותר, מעובד ציבור 'רגיל'. מי שנבחר על ידי העם צריך לשמש מופת לעם, נאמן לעם וראוי לאמון שהעם נתן בו". (בג"ץ 3094/93, התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל) השופט הוא לעתים קרובות בודד. הוא מתייחד עם עצמו ועם מצפונו ובכך