דיני עבודה 4.3.13 מבחן בחומר פתוח. פס"ד סרוג'י– מתקבלת לעבודה במוסד לביטוח לאומי, היא מגיעה להתנדבות בתקופה של 10 חודשים, לאחר 10 חודשים מתפנה מקום והיא נכנסת לעבודה כמה שנים ואחרי החופשת לידה כשהמעסיק רוצה לפטר אותה היא מציעה למעסיק לעבוד שעות נוספות בהתנדבות. מה היה האינטרס של המעסיק להעסיק אותה תחילה כמתנדבת? קודם כל