15/03/12 דיני מיסים- קובי נוסים: דיני המיסים רלוונטיים לכל התחומים. בכולם קיימת השלכה של דיני המס. בתחום העסקי- מבנה העסקאות, צורת ההתארגנות העסקית, משך הפעילות העסקית, הרכב וגודל ההשקעה, מיקום העסק, אופן מימון הפעילות ועוד. בתחום הפרטי- גירושין ונישואי, ילודה ועוד. נפגוש חלק מהדוגמאות הנ”ל בקורס. נתמקד בדיני מס הכנסה, נעסוק בסוגיות בנושא, עקרונות בתחום. מבוא: