מחברת בחינה – דיני ניירות ערך הגדרות חברות ציבוריות = חברות שמציעות ני"ע לציבור , לא חייבת להיות רשומה בבורסה בורסה = שוק בו מוכרים ועושים עסקאות בני"ע הנפקה = חברה שמציעה מניות למכירה , הקצאת מניות, שוק ראשוני IPO = הנפקה בפעם הראשונה, Initial Public Offering , החב' הופכת מפרטית לציבורית הנפקה שניה, שלישית