דיני קניין מרצה: עו"ד ערן דוידי 31.10.2011 (שיעור מס' 1) הגדרות ונושאי הקורס (מבוא) דיני הקניין שייכים לתחום המשפט הפרטי. המשפט הפרטי מתחלק לדיני חיובים (חוזים, נזיקין, דיני עשיית עושר), ובצד השני: דיני הקניין. הנושאים שילמדו בקורס זה: משטרי קניין (חלק מהמבוא). כל משטר משקף השקפת חיים אחרת (קפיטליזם לעומת סוציאליזם למשל). מהי "מדינת רווחה"?