דיני תעבורה מחברת בחינה רקע היסטורי והקדמה: פקודת דיני התעבורה נחקקה ב-1927 בזמן המנדט ועברה עשרות שינויים מאז בשנת 1961 קיבלה נוסח חדש ומאז ועד היום התבצעו כ-50 תיקונים. היא שמרה על שמה כפקודה כדי לתת את הוותק שמגיע לה אבל ניתקנו עצמינו מהמשפט האנגלי. פק' התעבורה ותקנותיה הן חלק מהחוק הפלילי והן כפופות לחוק