עבירות הנוגעות ממצב הרשיונות- נהיגה ללא רישיון: אז כמובן ישנם הרבה סוגים של רשיונות ואנחנו נטפל בחלק מהם ולא נכנס לסוגים מיוחדים. נהיגה ללא רשיון בניגוד לס' 10(א) לפקודת התעבורה: רכיב היסוד העובדתי ß נוהג רכב מנועי (לכאורה מדובר על עניין פשוט אבל מה זה נוהג? האם אדם היושב ברכב מנועי הוא נוהג? האם אדם