מסכמת: יעל גולדמן אתיקה מקצועית פרופ' חמי בן נון  נושאים ללמידה עצמית (נושאים שיש ללמוד אותם, אך אין צורך לדון בהם, ולכן לא ילמדו בכיתה): דיני משמעת, דיני נוטריונים, רשלנות מקצועית, דיני הלשכה (איך בוחרים בראש הלשכה וכו').  נוכחות חובה.  בחינת האמצע תכלול 40% מהחומר, ומשקלה 30% מהחומר (18/11/13). במבחן הסופי לא