מחבר: עו״ד גל

סיכום פס"ד בנק מזרחי נגד מגדל – משפט חוקתי

בנק המזרחי נ' מגדל: השאלה המשפטית : האם חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון), תשנ"ג-1993, פוגע בהוראותיו של חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו ועל כן יש לראותו כבטל ? דעת רוב (שמגר): שתי התורות העיקריות המכירות בסמכותה של הכנסת לחוקק חקיקה חוקתית הן אלו : א. תורת הריבונות הבלתי מוגבלת של הכנסת – הכנסת

משפט חוקתי – תקציר A4 – 2010 – קריית אונו

בס"ד תקציר למבחן במשפט חוקתי – קורס מפי  ד"ר יעקב בן שמש  כתב, ערך וסיגנן : משה מאלר עקרונות יסוד/דוגמאות: החוקה הצרפתית מ-1958: צרפת תהיה רפובליקה דמוקרטית/סוציאליסטית/חילונית/בלתי-מחולקת/תבטיח שוויון בפני החוק לכל אזרחיה ללא הבדל מוצא/גזע/דת, תכבד כל האמונות. מגילת עצמאות ארה"ב 1776: כל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם, הזכות

דיני תאגידים – cheat sheet

A4 בדיני תאגידים – כתב וערך ראובן ביטון –   rbiton16@gmail.com מבוא: חוק החברות הוא בעיקרו חוק מרשה מלבד מקרים שיש כשל שוק באופן שיטתי דהיינו פגיעה אפשרית בצדדים שלישים- פרשנות חוק החברות היא אמריקאית עם השקפה של יעילות כלכלית וזה המוטו של קורס זה הסיבות להתאגד כתאגיד א, התפתחות תעשייתית מה שמצריך במישור האופקי להתרחב

דיני נזיקין – בן גוריון 2012

דיני נזיקין – עדי בוחניק עדי בוחניק-תקציר מחברת בנזיקין-2102 1 אחריות מוחלטת-לא בוחנים איך המזיק התנהג, די בכך שההתנהגות גרמה לנזק באותן נסיבות המוגדרות בחוק. במשטר זה אין הגנות. אחריות מוגברת/חמורה/קפידה- משטר של אחריות מוחלטת שיש בה הגנות למזיק )כמו אחריות בעלי כלבים-ס' 10א'+ב'(. אחריות מוגברת עם הגנת אשם תורם- באחריות מוגברת, המזיק נושא באחריות

המשפט הציבורי של ההפרטה – דפנה ברק-ארז

המשפט הציבורי של ההפרטה – דפנה ברק-ארז – צפוי להתפרסם בעיוני משפט 1 המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים דפנה ברק-ארז* המאמר דן במשמעותם של תהליכי הפרטה מהיבטו של המשפט הציבורי (החוקתי והמינהלי). הדיון בנושא מתחייב לאור התרחבותה של תופעת ההפרטה בארץ ובעולם. הטענה המוצגת במאמר היא שההיערכות להפרטה אינה יכולה להסתפק בהתאמות דוקטרינריות

משפט חוקתי – סיכום שיעורים

 מושגי יסוד במשפט החוקתי – תיאורטי שלטון החוק הפורמאלי: כל פעולה שלטונית צריכה למצוא עיגון בנורמה גבוהה ממנה המפרטת את היקפה (הפרמידה של קלזן). להבדיל משרירותיות, מאפייני שלטון החוק הם: צפיות, כפיפות שווה לחוק, עקביות, פרסום ובהירות. v   בז'רנו: נקודת המוצא הינה שהאזרח רשאי לחופש העיסוק וכל עוד אין חוק שאוסר זאת, למדינה אין זכות

דיני נזיקין – שערי משפט

דיני נזיקין ד"ר בנימין שמואלי shmueli@mishpat.ac.il אדם עשה ג'וגינג בפארק תוך כדי ריצה הותקף ע"י 3 כלבים שניים בעלי קולר זהה, הוא ניזוק נאלץ לעבור שיקום והחלמה לא יכול לעבוד שוב בעבודתו והוא מבקש לתבוע נזיקין ולא יודע את מי, הוא לא יודע מי בדיוק בעלי הכלבים אבל זוכר שלפני שאיבד הכרתו אנשים ניסו להוציא

דיני נזיקין ד"ר תמר גדרון

דיני נזיקין ד"ר תמר גדרון 2009/10      הרצאות+ תרגולים של כל נושא נמצאים בסוף הנושא ‏19/10/2009  נזיקין שיעור מס' 1   מיפוי דיני נזיקין תפקידם של דיני הנזיקין במשפט דיני נזיקין הינם פיצויים שלא קבועים מראש. חלק גדול מהפיצויים ניתנים בגין נזקים ווירטואלים. מפצים על נזקים בלתי מסויימים כמו כאב וסבל, תחושת אבדן, עגמת

סיכום למבחן – דיני נזיקין

עוולת הרשלנות: 1. חובת זהירות : מושגית- בין קבוצות כלליות. קונקרטית: 1. טכנית- האם ניתן היה לצפות? 2. נורמטיבית – האם צריך לצפות? 2. הפרת חובת הזהירות(התרשלות) ? נוסחת הנד. כמה השקעה במניעה מול עלות הנזק 3. נזק- ממוני- הוצאות, אובדן השתכרות , לא ממוני-אובדן הנאות, סבל וכאב 4. קש"ס: קש"ס עובדתי – מבחן האלמלא,

תורת המשפט – הוגי דעות מרכזיים

הוגים משפט טבעיים קלאסיים: רדבורג. Aquinas החוק האנושי כפוף לחוק הטיבעי – המשפט כפוף למוסר. יכול להיות שהמשפט יסדיר עניינים א-משפטיים אבל יש קשר מהותי בין המשפט למוסר והקשר הזה אומר שחוק לא מוסרי הוא לא חוק, הנורמה המשפטית חייבת לפחות לא לסתור את המוסר. תנאי הכרחי לתקפותו של חוק אנושי היא שהוא עולה בקנה