מחבר: עו״ד גל

דיני נזיקין בראי התיאוריה – ד"ר אסף יעקב

דיני הנזיקין בראי התיאוריה כאשר מדברים על דיני נזיקין מדברים על אוסף של מעשים שהם אסורים במסגרת המשפט האזרחי. ראינו במשפט הפלילי כי יש מעשים אסורים שהם עבירות. במקרה שלנו מדובר על עוולות וכן התובע הוא פרט אחר ולא המדינה. כאשר א' פוגע בב' לא תמיד יהיה חייב א' בפיצוי. הרבה פעמים יש נזקים שלא

דיני תעבורה – השופט אלון אופיר

  שיעור מס' 1 דיני תעבורה – ענף בעץ הפלילי במשפט 3 עצים מרכזיים: עץ אזרחי – ענייני כסף, בין אזרחים, חברות, הליכים פיסקאליים עץ מנהלי – בג"צ, בימ"ש מנהלי, בין אזרח לרשות עץ פלילי – הגזע המרכזי הוא חוק העונשין. פקודת התעבורה – חקיקה ראשית בעלת אופי פלילי – היא ענף של אותו עץ

חוק החוזים חלק כללי

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973*(2) פרק א': כריתת החוזה כריתת חוזה כיצד 1. חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה. הצעה 2. פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול

דיני קניין רוחני – ד"ר עופר טור סיני

מבוא: קניין רוחני – Intellectual Property קניין רוחני זהו תחום מהותי לגמרי של המשפט הפרטי. הוא אחיו הצעיר של תחום הקניין. בתחום הקניין עוסקים בנכסי מיטלטלין ומקרקעין מוחשיים, אלו נכסים שיש להם קיום במרחב הפיזי שבו הם נמצאים. לעומת-זאת, כאשר אנו עוסקים בקניין רוחני, אנו עוסקים בנכסים בלתי מוחשיים, נכסים שאי אפשר לגעת ולהרגיש אותם

סדר דין אזרחי

סדר דין אזרחי בחינת ביניים בספרים סגורים (גם ללא חקיקה). בחינת ביניים היא בחינה אמריקאית. שיעור 1 – 17/10/2013 מה זה סדר דין אזרחי? סדר דין אזרחי זה פרוצדורה אזרחית הפאן הדיוני של המשפט ולא הפאן המהותי. אנו מבדילים בין משפט מהותי למשפט דיוני (פרוצדוראלי). המשפט המהותי אומר "מה?" והמשפט הדיוני אומר "איך?". ראובן הלווה

מחברת בחינה דיני תאגידים

מחברת בחינה בדיני חברות מבוא כללי מה מייחד את דיני החברות מדיני החוזים? התקשרויות רב-צדדיות- דיני החברות צופים מראש מצב של התקשרות של רבים בעוד שדיני החוזים נוגעים להתקשרויותיהם של יחידים. במסגרת הרב-צדדית מוסדרים היחסים ע"ב הסכמות רוב, מינוי נציגים, מערכת היררכית. בעיית הנציג- דיני החברות מנסים לפתור את הקושי האינהרנטי של דיני החוזים- "מה

שיטות ומסורות משפט – מחברת בחינה

שיטות משפט/ יניב פאקינג רוזנאי שיעור 1: קיימות מס' שיטות משפט בעולם: המשפט המקובל (common), המשפט קונטיננטאלי (civil), המשפט האסלאמי, משפט מעורב (mixed)… נתמקד במקובל ובקונטיננטאלי מדוע הסיווג חשוב? דיסקריפקטיבי – הבנת העולם באמצעות שתי מלים אנאליטי – הבנת היחסים בין זהויות משפטיות ולא-משפטיות נורמטיבי – האם ניתן "לשתול" כללים ונורמות בין משפחות דומות ("השתלות

דיני משפחה – דפי בחינה

מבוא- שאלת הדין והסמכות: הדין הטריטוריאלי– הינו אוביק' ומשמעו שעל כל מי שנמצא במדינה מסויימת, בטריטוריה מסויימת, יחול אותו הדין כמו: ח' האימוץ, ח' הירושה, ח' הכשרות המשפטית, ח' המזונות. דין אישי– 1.סובייק' וחל על קב' מסויימת או חוג מסויים, בדר"כ בשל השתייכות דתית. לדוג'-חשבד"ר חל על יהודים. קוטין-ענייני מעמד אישי אינם עניינים השווים לכל

דיני משפחה – cheat sheet

דין אישי-דין טריטוריאלי –-דין טריטוריאלי-חל על אנשים באותה טריטוריה מדינה. אישי-חל על קבוצה מסוימת ע"פ השתיכות דתית.במעמד אישי דנים לפי הדין האישי. סימן 51 לדבה"מ קובע עניני המעמד האישי הם: נישואין וגירושים, מזונות,  כלכלה (מ. ילדים), אפוטרופסות–ילכו לבד"ר. סימן 47 קובע סמכות מקבילה, אפשר לקחת נושאים של המעמד האישי גם לבימ"ש אך בענינים אלו חייב

מבוא למשפט עברי – ד"ר יובל סיני – מכללת נתניה

מבוא למשפט עברי- מחברת קורס ד"ר יובל סיני. חלק א' של הקורס יעסוק בתורת המשפט העברי ובסוגיות מרכזיות במשפט העברי. הסוגיות המרכזיות: ייחודו של המשפט העברי לעומת שיטות משפט אחרות; המתח בין מסורת ובין חידוש, ובין הפלורליזם ההלכתי לבין צורך בהכרעת ההלכה; מעמדם של המוסדות המשפטיים ועל סמכויותיהם, סוגיות משפט ומוסר ועוד חלק ב' של