מחבר: עו״ד גל

דיני משפחה – סיכומי פסיקה

1. כללי: מוסד הנישואין כמוסד והסדר דיני משפחה ע"י הדין בישראל   ! ד"נ 2401/95 נחמני נ' נחמני שלוש סוגיות חשובות עולות בפ"ד: הזכות להיות הורה למול הזכות שלא להיות הורה. דיני חוזים מול דיני משפחה. צדק מול משפט. השופטת שטרסברג כהן והשופט ברק: מדובר בחוזה מיוחד אשר מחייב הסכמה מחודשת בכל שלב (חוזה רופף).

דיני חוזים – פסיקה והלכה

כריתת חוזה, צורתו והסתמכות פלונית נ' פלוני אכיפות מדיניות משפטית הסתמכות על מדיניות משפטית ולא על דיני חוזים. האם הבטחת נישואין של גבר נשוי מנוגדת לתקה"צ והאם בעלת תוקף מחייב. ברק: יש להכיר בתוקפו המשפטי של מוסד הנישואין אך מכריע כי לא ניתן לאכיפה. ריבלין: נגד הכרה חוזית בהבטחה לנישואין- הבטחתה להנשא חייבת להיות חופשית לגמרי וכך

דיני חוזים – אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת ת"א- הפקולטה למשפטים- דיני חוזים חסר שיעור מס' 1 דיני חוזים- שעור 2 26/10/04 זכות חוזית הזכות המרכזית בה אנו עוסקים. הבחנה בין זכות חוזים לזכות קניינית. טוב לו לאדם שתהיה לו זכות חוזית לגבי נכס ולא קניינית כי על ידי כך הוא יעביר את הסיכון לידיו של מישהו אחר. ההבחנה בין זכות חוזית

דיני חוזים – המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מחברת בחינה דיני חוזים – מיה יהב פילוסוף סעיף 1 לחוק החוזים: קובע שחוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול. אין כאן הגדרה של המושג חוזה, אלא הגדרה של איך החוזה נכרת, המחוקק מניח שעניין מובן מאליו, שאנו יודעים מהו החוזה. מכאן שיש לעשות ניתוח לגבי השאלה – מהו חוזה, כי חוק החוזים לא נותן לנו

דיני חוזים – בר אילן

חוזים- מחברת בחינה   גבולות דיני חוזים: א.כשרות משפטית: לכל אדם כשרות משפטית, פרט לפסולי דין וקטינים. כשרות תאגידים–  קיומו של תאגיד מותנה בכך שיש חוק הקובע שהוא כך. לתאגיד קיום משפטי משלו, נפרד ממנהליו. בפס"ד אברמוב  יש ניסיון להגדיר הקדש ציבורי כתאגיד, ביהמ"ש דחה את התביעה אך אמר שראוי שהמחוקק יתן דעתו לעניין. לא

דיני עונשין – המרכז האקדמי כרמל

דיני עונשין – פרופ' דן ביין מבוא דיני עונשין זה מקצוע שהוא חלק מהמשפט הציבורי. המשפט הציבורי כולל את המשפט החוקתי, המשפט המינהלי ואחד הענפים של המשפט הציבורי הוא דיני העונשין. למה זה חלק מהמשפט הציבורי ? כי התפיסה כיום היא שהנושא של טיפול בעבריינות ובעבריינים איננו עניין של הפרט אלא עניין של הציבור בכללותו.

משפט חוקתי – המרכז האקדמי כרמל

משפט חוקתי – גרשון גונטובניק במהלך הקורס תקבלו תרגילים שמטרתם תהיה לגרום לכם ללמוד איך לגשת למקרים בצורה משפטית. ללמוד לאבחן פסקי דין, לדעת לגשת אל פסקי דין ולגבש מכל מה שעומד לפניכם – את העמדה המשפטית שלכם. בצורה משפטית ניתן להגיע לכל מיני פתרונות. אבל בכל מקרה אני צריך ללמוד לשעות שימוש בשיטות משפטיות.

דיני משפחה – המרכז האקדמי כרמל

דיני משפחה- השופט (בדימוס) חיים פיזם הבריטים ששלטו בארץ מכוח המנדט (ההרשאה) שניתנה להם ע"י חבר האומים (שקדם לאו"ם). כשהיו הבריטים בארץ הם טענו שהם שולטים מכוח הזרוע, ולכן החוק הקובע הוא החוק הבריטי גם אם הוא סותר את המנדט. "דבר המלך ומועצתו" – זוהי החלטת הממשלה הבריטית. מהי משפחה ? משפחה פטריאכאלית – משפחה

מילון מושגים וביטויים משפטיים

pacta sunt servanda – חוזים לקיום ניתנו. חוזים יש לקיים. "void ab initio" – בטל מעיקרו. לפי סעיף 31 לחוק לא כל חוזה הוא בטל מעיקרו. קוגנטיב / קוגנטי  (מהותי) – דבר שאי אפשר להתנות עליו. למשל: אי אפשר לוותר עליו ואי אפשר להתנות עליו כמו טענת תום הלב. דיספוזיטיבי – ניתן להתנות כל תנאי

דיני חוזים – המרכז האקדמי כרמל

דיני חוזים – ד"ר דרורה פלפל מבוא בחוק החוזים אין הגדרה לחוזה. בדין האנגלי החוזה נעשה מעוולה שנעשתה ולכן הדין האנגלי דרש מושג שנקרא "התמורה". החוק שלנו לא דורש את זה כי הוא נובע ממשפט קונטיננטלי המדברת על הסיבה ליצירת החוזה. אפשר לתמצת הגדרת חוזה לרצונות של צדדים המתגבשים למומנטום כלכלי שאותו הצדדים רוצים להשלים.