חודש: יוני 2017

מאיר שמגר – ציטוטים נבחרים

דווקא עובדת היותו של אדם נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית יותר, אתית יותר, מעובד ציבור ‘רגיל’. מי שנבחר על ידי העם צריך לשמש מופת לעם, נאמן לעם וראוי לאמון שהעם נתן בו”. (בג”ץ 3094/93, התנועה למען איכות השלטון נ’ ממשלת ישראל) השופט הוא לעתים קרובות בודד. הוא מתייחד עם עצמו ועם מצפונו ובכך

השופט יואל זוסמן – ציטוטים נבחרים

ציטוטים נפלאים של השופט יואל זוסמן “בוודאי שאין האדם מכונה מדויקת הפועלת תמיד על פי כללים קבועים ועומדים אלא פעמים עושה הוא את הבלתי צפוי” “כדרך שאדם אינו חייב להסכים לכך שיהרגוהו, כך גם מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מן המפה. שופטיה אינם רשאים לשבת בחיבוק ידיים כשבעל דין מבקש מהם שיושיטו לו יד