“אין שום כסף שבעולם היכול לפצות על ייסורי הגוף והנפש של המנוחה ועל אבידתם של שאריה. כל החישובים השיפוטיים אינם אלא ניסיון נואש ואומלל, הנדון מראש לכישלון, לתרגם לשפת כסף את אשר אינו ניתן לבטא אפילו בדמעות” (השופט חיים כהן בפס”ד רותם נ’ אברהם) [su_divider] “יש שופטים האומרים, ששופט היודע את מלאכתו אינו ניתן להשפעה