היבטים משפטיים של לוחמה בטרור-דניאל רייזנר- מחברת בחינה אם נחפש הגדרה משפטית בחקיקה הישראלית למינוח טרור, קרוב לוודאי שלא נמצא הגדרה טובה אם בכלל, זה נובע מתפיסות שונות של ההתעסקות בטרור אם בתחילה ראו בו כחלק מהפן הפלילי ולפיכך לא התעסקו בכך כחלק נפרד ובעל קיום עצמאי. בקורס זה ננסה לבחון מהם ההיבטים המשפטיים של