No Image

דיני תעבורה – סיכום

דצמבר 22, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 עבירות הנוגעות ממצב הרשיונות- נהיגה ללא רישיון: אז כמובן ישנם הרבה סוגים של רשיונות ואנחנו נטפל בחלק מהם ולא נכנס לסוגים מיוחדים. נהיגה […]

No Image

מילון מונחים משפטיים

דצמבר 20, 2015 עו״ד גל 0

5.0 01 מילון מונחים מפשטים רציו עיקר ההחלטה של ביהמ"ש, כלומר, ההלכה המשפטית שנקבעה בפס"ד. (מונח זה משמש גם ככינוי לסיכום הבלתי רשמי של פסה"ד […]

No Image

מונחים משפטיים באנגלית

דצמבר 20, 2015 עו״ד גל 0

5.0 01 מילון מונחים משפטיים באנגלית אמרות אגב – obiter dicta – אמירות בפסק הדין שאין בהן חיוב מכוח התקדים.  אפקט ההרתעה (צינון) – Chilling effect […]

No Image

דיני תעבורה מחברת בחינה

דצמבר 15, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 דיני תעבורה מחברת בחינה רקע היסטורי והקדמה: פקודת דיני התעבורה נחקקה ב-1927 בזמן המנדט ועברה עשרות שינויים מאז בשנת 1961 קיבלה נוסח חדש […]

No Image

מחברת בחינה משפט קונטיננטלי

דצמבר 15, 2015 עו״ד גל 0

5.0 01 מחברת בחינה משפט קונטיננטלי למשפט הקונטינטלי שלושה מרכיבים עיקריים המשפט הרומי. המשפט הקאנוני. המהפכה הצרפתית- הומניזם, ליברליזם וקודפיקציה.   המשפט הרומי: שיטת משפט […]