לכל שיעור יש להביא את החומר מהיי-לירן.לא כדאי להשתמש בחומר משנה שעברה. למרות שזה דומה, זה לא יהיה אותו דבר מבחינת נושאים. כדאי לתייק את הדפים לפי הסדר (בראש כל דף מופיע הפרק, מס’ הנושא והכותרת. מספור העמודים הוא פנימי לכל קובץ). עד 5 נק’ מיטיב על השתתפות פעילה. המבחן בחומר פתוח. שיעור 1- 2/11/08