No Image

משפט בינ"ל פומבי

פברואר 25, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 מבוא   מה זה משפט בינלאומי? משפט שמסדיר את ההתנהגות בין הארגונים הבינלאומיים והמדינות. יש לאבחן את המשפט הבינלאומי הפומבי מהפרטי. מקור: שיעור […]

No Image

דיני ניירות ערך

פברואר 25, 2015 עו״ד גל 0

4.2 04 מחברת בחינה – דיני ניירות ערך הגדרות חברות ציבוריות = חברות שמציעות ני"ע לציבור , לא חייבת להיות רשומה בבורסה בורסה = שוק […]

No Image

דיני הגנת הצרכן

פברואר 21, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 הגנת צרכן – שיעור 1 הבחינה היא בחומר פתוח, 100% ציון בחינה, ועד 5 נקודות מיטיב בקורס. סילבוס – מה שמצוי תחת חוק […]