חודש: ינואר 2015

מבוא למשפט עברי – ד”ר יובל סיני – מכללת נתניה

מבוא למשפט עברי- מחברת קורס ד”ר יובל סיני. חלק א’ של הקורס יעסוק בתורת המשפט העברי ובסוגיות מרכזיות במשפט העברי. הסוגיות המרכזיות: ייחודו של המשפט העברי לעומת שיטות משפט אחרות; המתח בין מסורת ובין חידוש, ובין הפלורליזם ההלכתי לבין צורך בהכרעת ההלכה; מעמדם של המוסדות המשפטיים ועל סמכויותיהם, סוגיות משפט ומוסר ועוד חלק ב’ של

סיכום פס”ד בנק מזרחי נגד מגדל – משפט חוקתי

בנק המזרחי נ’ מגדל: השאלה המשפטית : האם חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון), תשנ”ג-1993, פוגע בהוראותיו של חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו ועל כן יש לראותו כבטל ? דעת רוב (שמגר): שתי התורות העיקריות המכירות בסמכותה של הכנסת לחוקק חקיקה חוקתית הן אלו : א. תורת הריבונות הבלתי מוגבלת של הכנסת – הכנסת

משפט חוקתי – תקציר A4 – 2010 – קריית אונו

בס”ד תקציר למבחן במשפט חוקתי – קורס מפי  ד”ר יעקב בן שמש  כתב, ערך וסיגנן : משה מאלר עקרונות יסוד/דוגמאות: החוקה הצרפתית מ-1958: צרפת תהיה רפובליקה דמוקרטית/סוציאליסטית/חילונית/בלתי-מחולקת/תבטיח שוויון בפני החוק לכל אזרחיה ללא הבדל מוצא/גזע/דת, תכבד כל האמונות. מגילת עצמאות ארה”ב 1776: כל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם, הזכות

דיני תאגידים – cheat sheet

A4 בדיני תאגידים – כתב וערך ראובן ביטון –   rbiton16@gmail.com מבוא: חוק החברות הוא בעיקרו חוק מרשה מלבד מקרים שיש כשל שוק באופן שיטתי דהיינו פגיעה אפשרית בצדדים שלישים- פרשנות חוק החברות היא אמריקאית עם השקפה של יעילות כלכלית וזה המוטו של קורס זה הסיבות להתאגד כתאגיד א, התפתחות תעשייתית מה שמצריך במישור האופקי להתרחב