חודש: אוקטובר 2012

מודל כללי לניתוח עבירת ניסיון

מודל כללי לניתוח עבירת ניסיון: הערה מקדימה: יש לוודא שאין המדובר בעבירה מסוג חטא, כי אין אחריות  בגין ניסיון לעבור עבירה קלה מסוג “חטא”, אלא גוזרים ניסיון רק מ”עוון” ומ”פשע” – ראו סעיפים 34ג, 24 לחוק העונשין. ניתוח עבירה X א.     נורמה אוסרת – סעיף X לחוק Y+ סע’ 25 לחוק העונשין שמגדיר מהו ניסיון

דיני חוזים – חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970 + פרשנות הכנה למבחן

פרק א’: הוראות כלליות סעיף 1 הגדרות סעיף 2 תרופות הנפגע פרק ב’: התרופות סימן א’: אכיפת החוזה סעיף 3 הזכות לאכיפה סעיף 4 תנאים באכיפה סעיף 5 אכיפה בעסקה טעונת רישום סימן ב’: ביטול החוזה סעיף 6 הגדרה סעיף 7 הזכות לביטול סעיף 8 דרך הביטול סעיף 9 השבה לאחר ביטול סימן ג’: פיצויים

סיכומי פסיקה בדיני עונשין

סיכומי פסקי-דין בדיני עונשין עקרונות כלליים.. 4 2. עקרון החוקיות.. 4 ע”פ 53/54 אש”ד נ’ היועמ”ש לממשלה.. 4 ע”פ 290/63 עאצם נאשף נ’ היועמ”ש לממשלה.. 4 ע”נ 25/80 קטאשווילי נ’ מדינת ישראל.. 4 עע”א 1613/91 – אורית ארביב נגד מדינת ישראל.. 4 בג”ץ 1618/97 סצ’י נ’ עיריית תל-אביב.. 5 3. אין עונשין על דברים שבלב..

דיני חוזים – חוק החוזים – חלק כללי סיכום למבחן

חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973 תוכן ענינים 2 Go פרק א: כריתת החוזה 2 Go כריתת חוזה — כיצד סעיף 1 2 Go הצעה סעיף 2 4 Go חזרה מן ההצעה סעיף 3 5 Go פקיעת ההצעה סעיף 4 6 Go קיבול סעיף 5 6 Go קיבול דרך התנהגות סעיף 6 7 Go חזקת קיבול

דיני חוזים -חוזים אחידים – הכנה למבחן

חוק החוזים האחידים, תשמ”ג-1982 תוכן ענינים 1 Go פרק א: הוראות יסוד 2 Go מטרת החוק סעיף 1 2 Go הגדרות סעיף 2 3 Go תנאי מקפח וביטולו סעיף 3 4 Go חזקות סעיף 4 6 Go הגבלת זכות הפניה לערכאות סעיף 5 6 Go פרק ה: הוראות שונות 6 Go דין המדינה סעיף 22

סיכומי פסקי דין בדיני עונשין

שמש נ’ היועמ”ש בעל חנות שלאחר שריפה שפרצה בחנותו, מסר עדות כוזבת בדבר הנכסים שהיו בחנות בעת השריפה. בימ”ש דוחה את ערעורו המסתמך על משפט בו אדם ניסה לרמות את חברת הביטוח, ובבדיקת המשטרה בביתו כבר גילו את הרמייה והדבר נשאר בגדר הכנה בלבד. במקרה דנן, המערער כבר החל בפעולת הרמייה, ואם הדבר לא היה

בחינה ופתרון בדיני עונשין – מכללת ספיר

יום ראשון 31.01.10 שעה 10:00   המכללה האקדמית  ספיר בית הספר למשפטים דיני עונשין – פרופ’ בועז סנג’רו מבחן אמצע שנה – מועד א’ תש”ע הנחיות – חשוב לקרוא! לבחינה שני חלקים. משך כל חלק של הבחינה שעה וחצי (90 דקות). תינתן הפסקה של 30 דקות לאחר חלק א’. (לזכאים לתוספת זמן תיוותר הפסקה קצרה

בחינה בדיני עונשין – המכללה האקדמית ספיר

המכללה האקדמית ספיר בית הספר למשפטים דיני עונשין – פרופ’ בועז סנג’רו בחינת ביניים – מועד א’, תש”ע   הנחיות – חשוב לקרוא! משך חלק זה  (ב’) של הבחינה שעה וחצי  (90 דקות). אין להכניס לאולם הבחינה חומר כתוב כלשהו. (סעיפי החוק הרלוונטיים מצורפים לבחינה). אין לחרוג מן המקום שמוקצב לכל שאלה, ואין הכרח לנצל

מחברת בחינה דיני עונשין

מס’ שיעור עמוד סמסטר א’ שיעור 1 – מבוא לדיני העונשין 2 שיעור 2 – פרשנות המשפט הפלילי 4 שיעור 3 – שיקולי הענישה 10 שיעור 4 – המשפט הפלילי מול המשפט האזרחי 14 שיעור 5 – יסודות העבירה 19 שיעור 6 – היסוד העובדתי 24 שיעור 7 – המשך יסוד עובדתי, יסוד נפשי 29