חודש: אוקטובר 2012

המשפט הציבורי של ההפרטה – דפנה ברק-ארז

המשפט הציבורי של ההפרטה – דפנה ברק-ארז – צפוי להתפרסם בעיוני משפט 1 המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים דפנה ברק-ארז* המאמר דן במשמעותם של תהליכי הפרטה מהיבטו של המשפט הציבורי (החוקתי והמינהלי). הדיון בנושא מתחייב לאור התרחבותה של תופעת ההפרטה בארץ ובעולם. הטענה המוצגת במאמר היא שההיערכות להפרטה אינה יכולה להסתפק בהתאמות דוקטרינריות

משפט חוקתי – סיכום שיעורים

 מושגי יסוד במשפט החוקתי – תיאורטי שלטון החוק הפורמאלי: כל פעולה שלטונית צריכה למצוא עיגון בנורמה גבוהה ממנה המפרטת את היקפה (הפרמידה של קלזן). להבדיל משרירותיות, מאפייני שלטון החוק הם: צפיות, כפיפות שווה לחוק, עקביות, פרסום ובהירות. v   בז’רנו: נקודת המוצא הינה שהאזרח רשאי לחופש העיסוק וכל עוד אין חוק שאוסר זאת, למדינה אין זכות

דיני נזיקין – שערי משפט

דיני נזיקין ד”ר בנימין שמואלי shmueli@mishpat.ac.il אדם עשה ג’וגינג בפארק תוך כדי ריצה הותקף ע”י 3 כלבים שניים בעלי קולר זהה, הוא ניזוק נאלץ לעבור שיקום והחלמה לא יכול לעבוד שוב בעבודתו והוא מבקש לתבוע נזיקין ולא יודע את מי, הוא לא יודע מי בדיוק בעלי הכלבים אבל זוכר שלפני שאיבד הכרתו אנשים ניסו להוציא

דיני נזיקין ד”ר תמר גדרון

דיני נזיקין ד”ר תמר גדרון 2009/10      הרצאות+ תרגולים של כל נושא נמצאים בסוף הנושא ‏19/10/2009  נזיקין שיעור מס’ 1   מיפוי דיני נזיקין תפקידם של דיני הנזיקין במשפט דיני נזיקין הינם פיצויים שלא קבועים מראש. חלק גדול מהפיצויים ניתנים בגין נזקים ווירטואלים. מפצים על נזקים בלתי מסויימים כמו כאב וסבל, תחושת אבדן, עגמת

סיכום למבחן – דיני נזיקין

עוולת הרשלנות: 1. חובת זהירות : מושגית- בין קבוצות כלליות. קונקרטית: 1. טכנית- האם ניתן היה לצפות? 2. נורמטיבית – האם צריך לצפות? 2. הפרת חובת הזהירות(התרשלות) ? נוסחת הנד. כמה השקעה במניעה מול עלות הנזק 3. נזק- ממוני- הוצאות, אובדן השתכרות , לא ממוני-אובדן הנאות, סבל וכאב 4. קש”ס: קש”ס עובדתי – מבחן האלמלא,

תורת המשפט – הוגי דעות מרכזיים

הוגים משפט טבעיים קלאסיים: רדבורג. Aquinas החוק האנושי כפוף לחוק הטיבעי – המשפט כפוף למוסר. יכול להיות שהמשפט יסדיר עניינים א-משפטיים אבל יש קשר מהותי בין המשפט למוסר והקשר הזה אומר שחוק לא מוסרי הוא לא חוק, הנורמה המשפטית חייבת לפחות לא לסתור את המוסר. תנאי הכרחי לתקפותו של חוק אנושי היא שהוא עולה בקנה

סיכום למבחן – תורת המשפט

חוק – Lax – מהמילה חקוק לא ניתן למחיקה, לא ניתן לסטייה, מוגבל מהשיפוט שהוא דינאמי. חוק פרספקטיבי – חוק משפטי, מטרתו לכוון התנהגות. התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם החוק אינה מביאה לבטלותו אלא לענישת מפיריו. חוק דסקפטיבי – חוק טבע, מתאר את המציאות, אם יכשל בתיאור המציאות יחדל להיות חוק. שופט– מנהיג (בתורה)

דיני עונשין – סיכום תמציתי

נורמה אוסרת: סעיף העבירה+ סעיפי ההגדרות מתוך הסעיף, הסימן והפרק ו- סע’ 34כד. יסוד עובדתי סע’ 18 התנהגות: פעולה מסויימת (או מחדל, החזקה וכדו’) נסיבות: חלק מהAR  משהו פיזי שקיים בעולם שאין הוא המעשה של הנאשם ואין הוא התוצאה. תוצאה: לא תמיד בתוך הגדרת העבירה קיימת תוצאה. קיימת תוצאה בפיזיקה של החיים אבל אם לא

טבלת פסקי דין בדיני עונשין

נושא פ”ד עובדות הלכה   עקרון החוקיות   אש”ד, מרכז זמני לתחבורה מפורט בהרחבה במחברת הבחינה. שבס מפורט בהרחבה במחברת הבחינה.       פרשנות   אהובה לוי אישה נהגה ברכב כשאוזניה אחת המחוברת לטלפון סלולארי צמודה לאוזנה. היא הועמדה לדין בגין העבירה עפ”י תקנה 169 לתקנות התעבורה, לפיה: “לא ינהג אדם ברכב ולא ילך

תרגול דיני עונשין

דיני עונשין הם נישה במשפט בכלל ייחודית למול שאר ענפי המשפט. בשאר ענפי המשפט – סכסוכים בין אנשים ( משפחה, חוזים ) בעונשין מתמודדים פלילי מול המדינה. ישנה קובלנה וזהו ההליך היחיד שבו אזרח יכול לפתוח נגד אחר בהליך פלילי ( איומים, השגת גבול ). עיקר המעמסה היא על משטרת ישראל והפרקליטות, המאשימה היא המדינה