2009 משפט מנהלי – ד”ר גרשון גונטובניק מבוא במשפט חוקתי הדגש היה על העקרונות החוקתיים, על הפרשת הרשויות, ביקורת שיפוטית, זכויות אדם ועל מערך האיזונים בין כל הזכויות והאינטרסים המתנגשים באים לידי ביטוי במשפט החוקתי. משפט מנהלי יורד קומה אחת למטה, להתנהלות השוטפת של הרשויות המנהליות. מטרת המשפט המינהלי הוא להסדיר איך הרשויות המנהליות