חודש: ספטמבר 2012

דיני חוזים – בחינה פתורה 3

אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים     מבחן בקורס בדיני חוזים (99-102-01, 99-102-02) שנה”ל תשס”ה, סמסטר א’, מועד א’   המרצים: ד”ר משה גלברד, ד”ר שחר ליפשיץ מתרגלים: עו”ד אסנת יעקובי, עו”ד אודליה דנוך     משך הבחינה ½2 שעות ————–   1.            יש לכתוב בכתב יד קריא וברור. הכתיבה תעשה מצד אחד של הדף בלבד. 2.            המבחן הוא

דיני חוזים – אריאל פורת

01 – הצעה וקיבול הצעה פניה: יכולה להיות גם לציבור (ס’ 2 סיפא) (פס”ד Time, פס”ד Carlill), כהצעה / הזמנה להציע הצעות / מכרז. הבחנה בין הצעה לבין הזמנה להציע הצעות: א.       פניה שאינה כוללת את כל הפרטים היא כנראה הצעה להציע הצעות. ב.        גם אם הפניה כוללת את כל הפרטים, ייתכן שפרשנות אובייקטיבית תראה שכוונת

דיני חוזים – פסקי דין

חוזים – פס”ד למבחן תשע”א ב. חופש החוזים כזכות יסוד ומגבלותיו  – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מחשבות פס”ד עובדות הלכה 176 חב’ קדישא נ’ קסטנבאום אלמן מתחייב חוזית מול חברה קדישא שלא לכתוב על מצבת אשתו בלועזית. הוא מנסה להשתחרר מההתחייבות בטענה שהיא פוגעת בכבוד המת, בחופש הביטוי,וההנצחה. חב’ קדישא טוענת: יש חוזה האיש חתם

דיני חוזים – בחינה פתורה 2

מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים בנק בחינות פתורות שם הקורס: דיני חוזים שם המרצה: פרופ’ אריאל פורת שנת הלימודים: תשס”ה סמסטר: שנתי מועד: א’ שאלון: שאלה 1 (75%) – עד 7 עמודים ראובן עוסק בייבוא ושיווק של תוכנות מחשב. שמעון עוסק במכירת מחשבים. ראובן שולח לשמעון מכתב בו הוא מציע לו לרכוש 100 תוכנות “פיוניר 2005”

דיני חוזים – בחינה פתורה 1

מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים בנק בחינות פתורות   שם הקורס: דיני חוזים שם המרצה: פרופ’ דניאל פרידמן ופרופ’ אריאל פורת שנת הלימודים: תשס”ב סמסטר: ב’ מועד: א’ 9 ביולי 2002 משך הבחינה שלוש שעות וחצי. הבחינה בספרים פתוחים. שאלה מספר 1 (30%) – עד שלושה עמודים בידיעון הפקולטה למשפטים כתוב כי “הבחינות תערכנה במהלך החודשים

דיני משפחה – פסיקה והלכות

מחברת בחינה – דיני משפחה, משה בן דרור נושא ערכאות מוסמכות הוראות חוק דין חל (דתי/אזרחי) הוראות חוק נישואין אך ורק רבני סימן 51 לדבר המלך- הוראת חוק מקורית. ס’ 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים- שיפוט ייחודי לביה”ד הרבניים. ס’ 25(א)+(ב) לחוק ביהמ”ש לענייני משפחה- ס’ שמירת סמכויות (אם נקבע סמכות לביה”ד הרבני, האזרחי

דיני משפחה – אוניברסיטת תל-אביב

10-53 (סיכום של מישהו אחר) שידוכין קודם לנישואין מצב הנוצר על יסוד הבטחה שנותנים איש ואישה לשאת ולהינשא זה לזו בעתיד. ההבטחה ההדדית לשינוי המצב האישי של השניים בעתיד נקראת שידוכין. סימן 51 לדבר המלך מדבר רק על נישואין, בעוד ששידוכין אינם חלק של נישואין, אלא רק קודמים להם ואינם משפיעים על המעמד האישי של

דיני משפחה – סיכומי פסיקה

1. כללי: מוסד הנישואין כמוסד והסדר דיני משפחה ע”י הדין בישראל   ! ד”נ 2401/95 נחמני נ’ נחמני שלוש סוגיות חשובות עולות בפ”ד: הזכות להיות הורה למול הזכות שלא להיות הורה. דיני חוזים מול דיני משפחה. צדק מול משפט. השופטת שטרסברג כהן והשופט ברק: מדובר בחוזה מיוחד אשר מחייב הסכמה מחודשת בכל שלב (חוזה רופף).

דיני חוזים – פסיקה והלכה

כריתת חוזה, צורתו והסתמכות פלונית נ’ פלוני אכיפות מדיניות משפטית הסתמכות על מדיניות משפטית ולא על דיני חוזים. האם הבטחת נישואין של גבר נשוי מנוגדת לתקה”צ והאם בעלת תוקף מחייב. ברק: יש להכיר בתוקפו המשפטי של מוסד הנישואין אך מכריע כי לא ניתן לאכיפה. ריבלין: נגד הכרה חוזית בהבטחה לנישואין- הבטחתה להנשא חייבת להיות חופשית לגמרי וכך

דיני חוזים – אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת ת”א- הפקולטה למשפטים- דיני חוזים חסר שיעור מס’ 1 דיני חוזים- שעור 2 26/10/04 זכות חוזית הזכות המרכזית בה אנו עוסקים. הבחנה בין זכות חוזים לזכות קניינית. טוב לו לאדם שתהיה לו זכות חוזית לגבי נכס ולא קניינית כי על ידי כך הוא יעביר את הסיכון לידיו של מישהו אחר. ההבחנה בין זכות חוזית