No Image

דיני חוזים – פסקי דין

ספטמבר 15, 2012 עו״ד גל 0

5.0 01 חוזים – פס"ד למבחן תשע"א ב. חופש החוזים כזכות יסוד ומגבלותיו  – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מחשבות פס"ד עובדות הלכה 176 חב' […]

No Image

דיני חוזים – בחינה פתורה 2

ספטמבר 15, 2012 עו״ד גל 0

5.0 01 מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים בנק בחינות פתורות שם הקורס: דיני חוזים שם המרצה: פרופ' אריאל פורת שנת הלימודים: תשס"ה סמסטר: שנתי מועד: א' […]

No Image

דיני חוזים – בחינה פתורה 1

ספטמבר 15, 2012 עו״ד גל 0

4.0 02 מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים בנק בחינות פתורות   שם הקורס: דיני חוזים שם המרצה: פרופ' דניאל פרידמן ופרופ' אריאל פורת שנת הלימודים: תשס"ב […]

No Image

דיני חוזים – פסיקה והלכה

ספטמבר 15, 2012 עו״ד גל 0

5.0 01 כריתת חוזה, צורתו והסתמכות פלונית נ' פלוני אכיפות מדיניות משפטית הסתמכות על מדיניות משפטית ולא על דיני חוזים. האם הבטחת נישואין של גבר […]