מאיר שמגר – ציטוטים נבחרים

דווקא עובדת היותו של אדם נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית יותר, אתית יותר, מעובד ציבור 'רגיל'. מי שנבחר על ידי העם

צריך לשמש מופת לעם, נאמן לעם וראוי לאמון שהעם נתן בו".

(בג"ץ 3094/93, התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל)


השופט הוא לעתים קרובות בודד. הוא מתייחד עם עצמו ועם מצפונו ובכך הופכת כל הכרעה שיפוטית לחקר כליות, לב ומוח, עצמי ועצמאי…
שפיטה בה נשחקת דמותו של האדם, חוטאת למטרתה. יש לנהוג בסבלנות, באורך רוח, בלי לגרוע מכבודו של המתדיין, תוך שליטתו של השופט במשפט על כל

מהלכיו, אך תוך ביצוע הדבר באופן המכבד את האדם".

(דברים בטקס השבעת שופטים)


זכותו של הכלל היא כי תישמר חירות הביטוי בכלי התקשורת – הרדיו
והטלוויזיה – וכי כלים אלה יופעלו בדרך ובאופן שיש בהם כדי לקיים
חירות זו הלכה למעשה. הזכות הנשמרת… היא בעיקר זכותו של הציבור הרחב, היינו של המאזינים והצופים, ולא רק של אלו המבקשים לשדר את התכנית… כי גם

גלי האתר הם רכוש הציבור ולא רכושו של פרט זה או אחר".

(בג"ץ 1/81 שירן נגד רשות השידור)


על השופט להכיר בתוקפו של החוק ובכוחו לפגוע כדין בזכות אדם מוגנת,
גם אם הבחירה במטרה או באמצעים אינה נראית לשופט רצויה והוא היה
בוחר באופן פעולה שונה… השופט אינו מופקד על בחינת תבונתה של חקיקה

פלונית אלא על בדיקת חוקתיותה".

(ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי)


על השופט להכיר בתוקפו של החוק ובכוחו לפגוע כדין בזכות אדם מוגנת,
גם אם הבחירה במטרה או באמצעים אינה נראית לשופט רצויה והוא היה
בוחר באופן פעולה שונה… השופט אינו מופקד על בחינת תבונתה של חקיקה

פלונית אלא על בדיקת חוקתיותה".

(ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי)


יש חשיבות רבה בהקפדה על מראית פניה של עשיית הצדק, היינו: לא די
בכך, לעתים, שהשופט שלם עם עצמו ויודע אל נכון כי הוא ישקול את
הדברים רק לגופם. עליו לתת גם את הדעת להתרשמותו של בעל דין זה או אחר במהלך המשפט או באירועים הסובבים אותו כדי למנוע התרשמות מוטעית

וערעור אמונו של בעל דין באובייקטיביות ההחלטית מצד השופט".

(ע"פ 184/85 שרעבי נ' מדינת ישראל)


יש חשיבות רבה בהקפדה על מראית פניה של עשיית הצדק, היינו: לא די
בכך, לעתים, שהשופט שלם עם עצמו ויודע אל נכון כי הוא ישקול את
הדברים רק לגופם. עליו לתת גם את הדעת להתרשמותו של בעל דין זה או אחר במהלך המשפט או באירועים הסובבים אותו כדי למנוע התרשמות מוטעית

וערעור אמונו של בעל דין באובייקטיביות ההחלטית מצד השופט".

(ע"פ 184/85 שרעבי נ' מדינת ישראל)


משניתן פסק דין חובה לקיימו כלשונו וכרוחו. החובה עולה מן הדין והיא ביטוי להכרח להסדיר חייה של חברה לפי נורמות בסיסיות המאפשרות

קיומה של מסגרת מאורגנת בה שולט החוק".

(בג"ץ 5711/91 ח"כ אברהם פורז ואח' נ' ח"כ דב שילנסקי)


בית המשפט פוסק על פי פרשנות נאמנה של החוק ולפי מיטב מצפונו,
יהיו הכוונות השלטוניות או המפלגתיות הלבר־שיפוטיות אשר יהיו. בית
המשפט אינו פוזל לעבר רשויות אחרות כדי להשביע רצונן, אלא מנסה, כמיטב יכולתו והבנתו, לפסוק פסקו על פי הדין, תוך נאמנות לתפיסות היסוד החוקתיות שלנו. הידיעה כי זוממים לבטל דברו המוסמך של בית המשפט אחרי השמעתו, אין בה, כהוא זה, כדי לשחרר את בית המשפט מחובותיו, כדי לרפות ידיו או כדי לפגוע בשיקולו העצמאי, לפי מיטב מצפונו והבנתו… גורמים אשר ינסו לצמצם תפקידו החיוני של בית המשפט בחברה דמוקרטית יקומו ויחלפו, אולם בית המשפט

העצמאי והבלתי תלוי במדינת ישראל לעולם עומד".

(בג"ץ 5364/94 עו"ד זאב ולנר נ' "המערך" מפלגת העבודה)


5/5 - (1 vote)

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *