No Image

מחברת בחינה משפט קונטיננטלי

דצמבר 15, 2015 עו״ד גל 0

מחברת בחינה משפט קונטיננטלי למשפט הקונטינטלי שלושה מרכיבים עיקריים המשפט הרומי. המשפט הקאנוני. המהפכה הצרפתית- הומניזם, ליברליזם וקודפיקציה.   המשפט הרומי: שיטת משפט נתקיימה כ-2000 […]

No Image

סיכום למבחן – תורת המשפט

אוקטובר 20, 2012 עו״ד גל 0

חוק – Lax – מהמילה חקוק לא ניתן למחיקה, לא ניתן לסטייה, מוגבל מהשיפוט שהוא דינאמי. חוק פרספקטיבי – חוק משפטי, מטרתו לכוון התנהגות. התנהגות […]