קטגוריה: ציטוטי שופטים

מאיר שמגר – ציטוטים נבחרים

דווקא עובדת היותו של אדם נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית יותר, אתית יותר, מעובד ציבור 'רגיל'. מי שנבחר על ידי העם צריך לשמש מופת לעם, נאמן לעם וראוי לאמון שהעם נתן בו". (בג"ץ 3094/93, התנועה למען איכות השלטון נ' ממשלת ישראל) השופט הוא לעתים קרובות בודד. הוא מתייחד עם עצמו ועם מצפונו ובכך

השופט יואל זוסמן – ציטוטים נבחרים

ציטוטים נפלאים של השופט יואל זוסמן "בוודאי שאין האדם מכונה מדויקת הפועלת תמיד על פי כללים קבועים ועומדים אלא פעמים עושה הוא את הבלתי צפוי" "כדרך שאדם אינו חייב להסכים לכך שיהרגוהו, כך גם מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מן המפה. שופטיה אינם רשאים לשבת בחיבוק ידיים כשבעל דין מבקש מהם שיושיטו לו יד

מנחם אלון – ציטוטים נבחרים של שופט בית המשפטי העליון

  כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה. נשמה זו תמצא למערכת המשפט בדמותם ובצלמן של נורמות ערכיות שונות, שיסודן בעקרון העל של עשיית הישר והטוב יש שאלימות "רוחנית" קשה היא מאלימות פיזית, הכול לפי נסיבות העניין ולפי מהותה

37 ציטוטים של השופט עם החכמה היהודית – מישאל חשין

"השופטת נאור הסבה תשומת-לבי להגדרת המושג "דג" בפקודת הדיג,1937, ולפיה "'דג' פירושו כל חית-מים בין שהיא דג ובין שאינה דג…". הנאמר–על דרך ההפלגה ואפשר שלא כל-כך על דרך ההפלגה–כי "תאונת דרכים" פירושה כל תאונה, בין שהיא תאונת דרכים ובין שאין היא תאונת דרכים?" (השופט חשין ע"א 1109/00) "הברבור אשר בצעירותו, בהיותו ברבורון, לא היה בחברת