מבוא למשפט עברי- מחברת קורס ד"ר יובל סיני. חלק א' של הקורס יעסוק בתורת המשפט העברי ובסוגיות מרכזיות במשפט העברי. הסוגיות המרכזיות: ייחודו של המשפט העברי לעומת שיטות משפט אחרות; המתח בין מסורת ובין חידוש, ובין הפלורליזם ההלכתי לבין צורך בהכרעת ההלכה; מעמדם של המוסדות המשפטיים ועל סמכויותיהם, סוגיות משפט ומוסר ועוד חלק ב' של