קטגוריה: משפט מנהלי

מחברת בחינה – דיני שלטון מקומי

לכל שיעור יש להביא את החומר מהיי-לירן.לא כדאי להשתמש בחומר משנה שעברה. למרות שזה דומה, זה לא יהיה אותו דבר מבחינת נושאים. כדאי לתייק את הדפים לפי הסדר (בראש כל דף מופיע הפרק, מס' הנושא והכותרת. מספור העמודים הוא פנימי לכל קובץ). עד 5 נק' מיטיב על השתתפות פעילה. המבחן בחומר פתוח. שיעור 1- 2/11/08

סיכום פסקי דין במשפט מנהלי

פסקי הדין פסק דין: בג"צ "קול העם" נגד שר הפנים בשנות ה- 50 עיתון "קול העם" הקומוניסטי, לא היה אהוד על השלטונות, כיוון שפורסמה בו ביקורת רבה על הממשלה. מאמר המערכת שהגדיש את הסאה, קרא להגברת המאבק במדיניות בן גוריון. התוצאה לא איחרה לבוא בדמות צו סגירה לעשרה ימים שהוצא על- ידי שר הפנים דאז.

תקציר פסק־הדין בעניין בנק המזרחי נ׳ מגדל (התיקון ל״חוק גל״)*

פס"ד בנק המזרחי: שינוי חוק יסוד = שינוי גורף של הנורמה החוקתית כפי שקבועה בחוק היסוד. פגיעה בחוק יסוד = כרסום נקודתי בנורמה (הרחבה או צמצום בנקודה מסוימת). שריון פורמלי = קביעה כי לא ניתן לשנות חוק או לפגוע בו אלא בהתקיים תנאים פרוצדורליים מסוימים. שריון מהותי = קביעה כי לא ניתן לפגוע בחוק אלא

משפט מנהלי – ד"ר יעקב בן שמש – הקרייה האקדמית אונו

בס"ד ל' שבט תש"ע 14.2.10 בן שמש יעקב משפט מנהלי הרצאה  1 תמצית ההרצאה[לאחר מכן תבוא ההרצאה במילואה]: הנושא: 1.התהפכות הפירמידה בה ריכוזיות הכח אצל הממשלה במקום אצל נציגי העם. 2. חוק הבריאות הממלכתי מצביע על ערכים חברתיים של שיוויון וערבות. 3. החוק מסמיך את השר-הרשות המבצעת להרחיב את סל התרופות כיוון שתהליך החקיקה הוא

משפט מנהלי – אסף גיבזון – הקרייה האקדמית אונו

בס"ד. שיעור א ר"ח אדר תש"ע . 14.2.10 משפט מנהלי המשכו של המשפט החוקתי. בסוף הקורס נדע בע"ה כיצד לכתוב עתירה. הנושאים להיום: עיקרון חוקיות המנהל, ועילות הסף לבג"ץ-עילת העמידה. פס"ד שיוזכרו "בזרנו". "רסלר". רשות מנהלית- היא הרשות המבצעת לזרועותיה. רשות מנהלית מהי? היא הרשות המבצעת ,היינו הממשלה וזרועותיה ותאגידיה. המדינה מעורבת בכל חיינו. מתוך כך

המשפט הציבורי של ההפרטה – דפנה ברק-ארז

המשפט הציבורי של ההפרטה – דפנה ברק-ארז – צפוי להתפרסם בעיוני משפט 1 המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים דפנה ברק-ארז* המאמר דן במשמעותם של תהליכי הפרטה מהיבטו של המשפט הציבורי (החוקתי והמינהלי). הדיון בנושא מתחייב לאור התרחבותה של תופעת ההפרטה בארץ ובעולם. הטענה המוצגת במאמר היא שההיערכות להפרטה אינה יכולה להסתפק בהתאמות דוקטרינריות

מחברת בחינה – חוקי הגנת הצרכן

סוגיות בהגנה על אינטרס הצרכן דר' אורית דייגי- אפשטיין שיעור 1   רציונל של הגנה על הצרכן. מסגרת הנורמטיבית : חוק הגנת הצרכן ס' 1 לחוק מגדיר מיהו צרכן –מי שרוכש נכס או שירות לשימוש בעיקרו בכך … מעוסק שעיסוקו בכך. צרכן הוא משתמש סופי במוצר/שירות.  בעיתיות כאשר מתבצעת רכישה לא לצורך אישי אלא עסקי(משרד

משפט מנהלי – המרכז האקדמי כרמל

   2009 משפט מנהלי – ד"ר גרשון גונטובניק מבוא במשפט חוקתי הדגש היה על העקרונות החוקתיים, על הפרשת הרשויות, ביקורת שיפוטית, זכויות אדם ועל מערך האיזונים בין כל הזכויות והאינטרסים המתנגשים באים לידי ביטוי במשפט החוקתי. משפט מנהלי יורד קומה אחת למטה, להתנהלות השוטפת של הרשויות המנהליות. מטרת המשפט המינהלי הוא להסדיר איך הרשויות המנהליות