No Image

משפט חוקתי – סיכום שיעורים

אוקטובר 21, 2012 עו״ד גל 0

 מושגי יסוד במשפט החוקתי – תיאורטי שלטון החוק הפורמאלי: כל פעולה שלטונית צריכה למצוא עיגון בנורמה גבוהה ממנה המפרטת את היקפה (הפרמידה של קלזן). להבדיל […]