קטגוריה: התפלפלות משפטית

מבחר ציטוטי הנשיא אהרון ברק

בכל יום שבו ישבתי לדין, עמדתי אני עצמי לדין בתחום הפוליטי קשה לנתק את הקשר בין הדעה לבין מי שמביע אותה. "הפער בין החיים לבין המשפט גורר עמו חוסר יציבות, שלא ייפסק, כל עוד המשפט לא ישנה עצמו. כמו הנשר בשמים, השומר על יציבותו רק כאשר הוא בתנועה, כך גם המשפט יהא יציב, רק כאשר

37 ציטוטים של השופט עם החכמה היהודית – מישאל חשין

"השופטת נאור הסבה תשומת-לבי להגדרת המושג "דג" בפקודת הדיג,1937, ולפיה "'דג' פירושו כל חית-מים בין שהיא דג ובין שאינה דג…". הנאמר–על דרך ההפלגה ואפשר שלא כל-כך על דרך ההפלגה–כי "תאונת דרכים" פירושה כל תאונה, בין שהיא תאונת דרכים ובין שאין היא תאונת דרכים?" (השופט חשין ע"א 1109/00) "הברבור אשר בצעירותו, בהיותו ברבורון, לא היה בחברת