No Image

ציטוטי השופט חיים כהן

פברואר 26, 2017 עו״ד גל 0

"אין שום כסף שבעולם היכול לפצות על ייסורי הגוף והנפש של המנוחה ועל אבידתם של שאריה. כל החישובים השיפוטיים אינם אלא ניסיון נואש ואומלל, הנדון […]

No Image

מילון מונחים משפטיים

דצמבר 20, 2015 עו״ד גל 0

מילון מונחים מפשטים רציו עיקר ההחלטה של ביהמ"ש, כלומר, ההלכה המשפטית שנקבעה בפס"ד. (מונח זה משמש גם ככינוי לסיכום הבלתי רשמי של פסה"ד בתחילת פסה"ד). […]

No Image

מונחים משפטיים באנגלית

דצמבר 20, 2015 עו״ד גל 0

מילון מונחים משפטיים באנגלית אמרות אגב – obiter dicta – אמירות בפסק הדין שאין בהן חיוב מכוח התקדים.  אפקט ההרתעה (צינון) – Chilling effect – מצב […]

No Image

איך בוחרים עו"ד טוב – השיטה הבדוקה

מרץ 13, 2015 עו״ד גל 0

אפרים קישון קישון, צריך לשכור עורך דין טוב, הג'ינג'י עם המפתח (תל-אביב, 2002), עמ' 123 —————————————————————————————————————— לפני עשר שנים לווה ממני קונשטטר 20 לירה לשעתיים. […]

No Image

ציטוטי משפטנים גדולים

מרץ 7, 2015 עו״ד גל 0

עו"ד אמנון גולדברג: לפעמים גם אמירת האמת היא אופציה. השופט לנדוי: "זכותך להניף זרועותיך נגמרת בדיוק במקום שבו מתחיל חוטם חברך" (דברים אלה מובאים על […]