No Image

דיני תעבורה – סיכום

דצמבר 22, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 עבירות הנוגעות ממצב הרשיונות- נהיגה ללא רישיון: אז כמובן ישנם הרבה סוגים של רשיונות ואנחנו נטפל בחלק מהם ולא נכנס לסוגים מיוחדים. נהיגה […]

No Image

דיני תעבורה מחברת בחינה

דצמבר 15, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 דיני תעבורה מחברת בחינה רקע היסטורי והקדמה: פקודת דיני התעבורה נחקקה ב-1927 בזמן המנדט ועברה עשרות שינויים מאז בשנת 1961 קיבלה נוסח חדש […]