קטגוריה: דיני קניין

קורס "יסודות בדיני חיובים" – שיעור 1 / עו"ד מירב מלצמן

  דיני החיובים הם אחד משני הענפים של המשפט האזרחי, לצד דיני הקניין.הם נחלקים לתחומים שונים כגון: משפט אזרחי דיני קניין דיני חיובים דיני חוזים – מצבים בהם נוצר חיוב עקב רצון הצדדים. דיני נזיקין – מצבים בהם אדם גרם נזק לחברו. דיני עשיית עושר ולא במשפט – מצבים בהם אדם זוכה על חשבון אחר, כאשר המזכה אינו בגדר ניזוק

דיני קניין – עו"ד ערן דוידי

דיני קניין מרצה: עו"ד ערן דוידי 31.10.2011 (שיעור מס' 1) הגדרות ונושאי הקורס (מבוא) דיני הקניין שייכים לתחום המשפט הפרטי. המשפט הפרטי מתחלק לדיני חיובים (חוזים, נזיקין, דיני עשיית עושר), ובצד השני: דיני הקניין. הנושאים שילמדו בקורס זה: משטרי קניין (חלק מהמבוא). כל משטר משקף השקפת חיים אחרת (קפיטליזם לעומת סוציאליזם למשל). מהי "מדינת רווחה"?

דיני קניין – הכנה למבחן

מקרא צבעים הפניה למחברת מלאה סע' בחוק חוהמ"ק= חוק המקרקעין הפניה למצגת/ מסמך חיצוני חשוב מאוד חוהמ"ט= חוק המיטלטלין דעה (מרצה/ אחר) מושג   פס"ד לימוד עצמי מבוא דיני הקניין (Property Law) נועדו לסייע בפתרון סכסוכים בכל הנוגע למשאבים או נכסים שונים. נכס הוא דבר שע"פ חוק ניתן להקנות בו זכויות לאחרים לפי רצון המקנה.

דיני קניין רוחני – ד"ר עופר טור סיני

מבוא: קניין רוחני – Intellectual Property קניין רוחני זהו תחום מהותי לגמרי של המשפט הפרטי. הוא אחיו הצעיר של תחום הקניין. בתחום הקניין עוסקים בנכסי מיטלטלין ומקרקעין מוחשיים, אלו נכסים שיש להם קיום במרחב הפיזי שבו הם נמצאים. לעומת-זאת, כאשר אנו עוסקים בקניין רוחני, אנו עוסקים בנכסים בלתי מוחשיים, נכסים שאי אפשר לגעת ולהרגיש אותם