No Image

דיני עבודה – 2013

יולי 19, 2016 עו״ד גל 0

5.0 01 דיני עבודה 4.3.13 מבחן בחומר פתוח. פס"ד סרוג'י– מתקבלת לעבודה במוסד לביטוח לאומי, היא מגיעה להתנדבות בתקופה של 10 חודשים, לאחר 10 חודשים […]