קטגוריה: דיני מיסים

מיסוי מקרקעין – סיכום פסיקה וחקיקה עדכניים – מחברת בחינה

מיסוי מקרקעין- מחברת בחינה מבוא אירוע מס במיסוי מקרקעין חל על שלושה סוגים של עסקאות ופעולות: מימוש מקרקעין- לדוג' מכירה. תשואה על מקרקעין- הקרקע מהווה מקור לתשואה. נותן למישהו זכות שימוש בקרקע. פעולה באיגוד מקרקעין- מכירה של מניות בחברה המוגדרת כאיגוד מקרקעין (כמעט כל נכסיה הם מקרקעין). דוג' קלאסית- "חברת גוש חלקה"- חברה שהיא בעלים מסוים בחלקה מסוימת בגוש

דיני מיסים – סיכום, מחברת בחינה, פסיקה וחקיקה

15/03/12 דיני מיסים- קובי נוסים: דיני המיסים רלוונטיים לכל התחומים. בכולם קיימת השלכה של דיני המס. בתחום העסקי- מבנה העסקאות, צורת ההתארגנות העסקית, משך הפעילות העסקית, הרכב וגודל ההשקעה, מיקום העסק, אופן מימון הפעילות ועוד. בתחום הפרטי- גירושין ונישואי, ילודה ועוד. נפגוש חלק מהדוגמאות הנ"ל בקורס. נתמקד בדיני מס הכנסה, נעסוק בסוגיות בנושא, עקרונות בתחום. מבוא: