קטגוריה: דיני חברות

מחברת בחינה עוולות מסחריות

  עוולות מסחריות- מחברת מבחן ההגנה על קניין רוחני נותנת תמריץ ליצור, באין תמורה לא תהיה יצירה. מחד ישנו הרצון לעודד יצירה ולהגן עליה. מאידך, אנו בולמים את: חופש התחרות, מניעת הגבלים עסקיים, מניעת מונופול, WINDOWS, חופש מידע ורעיונות. המסכנה, ישנו הצורך למציאת איזון. ע"ד קלדרון הגיש תביעה על העתקת כתב תביעה שכתב היינו, כול

דיני ניירות ערך

מחברת בחינה – דיני ניירות ערך הגדרות חברות ציבוריות = חברות שמציעות ני"ע לציבור , לא חייבת להיות רשומה בבורסה בורסה = שוק בו מוכרים ועושים עסקאות בני"ע הנפקה = חברה שמציעה מניות למכירה , הקצאת מניות, שוק ראשוני IPO = הנפקה בפעם הראשונה, Initial Public Offering , החב' הופכת מפרטית לציבורית הנפקה שניה, שלישית

מחברת בחינה דיני תאגידים

מחברת בחינה בדיני חברות מבוא כללי מה מייחד את דיני החברות מדיני החוזים? התקשרויות רב-צדדיות- דיני החברות צופים מראש מצב של התקשרות של רבים בעוד שדיני החוזים נוגעים להתקשרויותיהם של יחידים. במסגרת הרב-צדדית מוסדרים היחסים ע"ב הסכמות רוב, מינוי נציגים, מערכת היררכית. בעיית הנציג- דיני החברות מנסים לפתור את הקושי האינהרנטי של דיני החוזים- "מה

דיני תאגידים – cheat sheet

A4 בדיני תאגידים – כתב וערך ראובן ביטון –   rbiton16@gmail.com מבוא: חוק החברות הוא בעיקרו חוק מרשה מלבד מקרים שיש כשל שוק באופן שיטתי דהיינו פגיעה אפשרית בצדדים שלישים- פרשנות חוק החברות היא אמריקאית עם השקפה של יעילות כלכלית וזה המוטו של קורס זה הסיבות להתאגד כתאגיד א, התפתחות תעשייתית מה שמצריך במישור האופקי להתרחב