ציטוטי השופט חיים כהן

"אין שום כסף שבעולם היכול לפצות על ייסורי הגוף והנפש של המנוחה ועל אבידתם של שאריה. כל החישובים השיפוטיים אינם אלא ניסיון נואש ואומלל, הנדון מראש לכישלון, לתרגם לשפת כסף את אשר אינו ניתן לבטא אפילו בדמעות" (השופט חיים כהן בפס"ד רותם נ' אברהם)
[su_divider]
"יש שופטים האומרים, ששופט היודע את מלאכתו אינו ניתן להשפעה מן החוץ. ואולם הסכנה תמיד קיימת: ראשית, שיושפע לא במודע אלא בתת מודע, לא מרצון אלא מאונס הלב; ושנית, שכדי להפגין את אי תלותו וחוסר האפשרות להשפיע עליו, יטה אחורנית ויפסוק את ההיפך, וגם זאת לאו דווקא בזיקה אל הצדק".
[su_divider]
"כשם שמזלו הביש של הנאשם גרם לו להיתפס ולעמוד לדין, כן ביש-מזלו גורם לו שיובא לפני שופט מחמיר ולא לפני שופט מקל, לפני שופט רגזן ולא לפני שופט סבלן, לפני שופט עצל ולא לפני שופט זריז. שופט שופט וגישותיו הקרימינולוגיות, אהדותיו וסלידותיו.
[su_divider]
"יכול אדם להתקיים ולחיות על ידי שהוא מכניס אוכל לפי בידיים ממש , אבל אדם תרבותי צריך צלחת, כף, ומזלג לאכול בהם"
[su_divider]
"גרסתי שמוטב שלא להאמין באלוהים משום שאחרת הייתי צריך לשנוא אותו"
[su_divider]
"כל החקיקה הדתית אינה אלא כפיית רצון המיעוט על דעת הרוב, שעל כורחו יענה אמן… במדינה דמוקרטית אין ענייני אמונות ודעות של הפרט יכולים להיות עניינים למדינה ולרשויותיה לענות בהם. איש שלא הסמכתיו לכך איננו רשאי להתערב, לא במה שאני מאמין וחושב ולא במה שאני אוכל"
[su_divider]

Rate this post