קטגוריה: דיני חוזים

דיני סיכול חוזה – ברק מדינה

[1] ראו סעיף 28.34 להלן, בעניין תוצאות הסיכול. [1] ע"א 3912/90 Eximin S.A. תאגיד בלגי נ' טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע"מ, פ"ד מז(4) 64,  82 (השופט שמגר); ע"א 3940/94 שמואל רונן חברה לבניין ופיתוח בע"מ נ' ס.ע.ל.ר. חברה לבניין בע"מ, פ"ד נב(1) 210, 228 (השופטת בייניש). ראו ברוח זו גם ג' טדסקי "סיכול החוזה

דיני הגנת הצרכן

הגנת צרכן – שיעור 1 הבחינה היא בחומר פתוח, 100% ציון בחינה, ועד 5 נקודות מיטיב בקורס. סילבוס – מה שמצוי תחת חוק הגנת הצרכן – מבנה כללי והיקף תחולה.     א. מבנה השיעור "הגנת הצרכן" – משמעות והצדקות הקורס הגנת הצרכן – חשיבות נושאים מרכזיים היבטים מנהליים   ב. התפלגות ההוצאה לצריכה של

מחברת בחינה – חוקי הגנת הצרכן

סוגיות בהגנה על אינטרס הצרכן דר' אורית דייגי- אפשטיין שיעור 1   רציונל של הגנה על הצרכן. מסגרת הנורמטיבית : חוק הגנת הצרכן ס' 1 לחוק מגדיר מיהו צרכן –מי שרוכש נכס או שירות לשימוש בעיקרו בכך … מעוסק שעיסוקו בכך. צרכן הוא משתמש סופי במוצר/שירות.  בעיתיות כאשר מתבצעת רכישה לא לצורך אישי אלא עסקי(משרד

100 פסקי דין חשובים בדיני חוזים

נערך  ע"י  שגיא בנתאי ע"א 91 / 294 חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום המשיב פנה, באמצעות אחיו, למערערת והסדיר עמה את ענייני ההלוויה והקבורה של רעייתו המנוחה. אחי המערער חתם על "טופס רישום והזמנת קבורה", אשר בתחתיתו נאמר כי ההזמנה נעשית על דעת תקנות המערערת וההתחייבויות הנובעות מכך וכי המזמין מאשר קבלת דף

סיכום לבחינה

פרק א' – כריתת חוזה המודל הקלאסי – הצעה וקיבול יסודות ההצעה – 3 מצטברים. 1. פנייה 2. העדה על ג"ד 3. מסוימות. במקרה של הזמנה להצעת הצעות המזמין נחשב כניצע. יסודות הקיבול – 2 מצטברים. 1. הודעת קיבול –במועד שנקבע ובאין מועד תוך פרק זמן סביר (ס' 8 א') 2. העדה על ג"ד. המועד

סיכום בנושא דיני סיכול

ערך – ניר מקמל סיכול מבוא  (מאת סיכומו של שגיא בנאו)- 4 דיני הסיכול – חוק 18 לחוק החוזים:. 5 1 . מבחן הצפיות –. 5 2.          המקרה הסיכולי לא היה ניתן למניעה –. 5 3.          התרחשות של נסיבות מסכלות: 5 1. פגעי טבע:. 5 פס"ד כפר חסידים נגד אברהם. 5 2. מלחמות ואירועים ביטחוניים:.

דיני חוזים – חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 + פרשנות הכנה למבחן

פרק א': הוראות כלליות סעיף 1 הגדרות סעיף 2 תרופות הנפגע פרק ב': התרופות סימן א': אכיפת החוזה סעיף 3 הזכות לאכיפה סעיף 4 תנאים באכיפה סעיף 5 אכיפה בעסקה טעונת רישום סימן ב': ביטול החוזה סעיף 6 הגדרה סעיף 7 הזכות לביטול סעיף 8 דרך הביטול סעיף 9 השבה לאחר ביטול סימן ג': פיצויים

דיני חוזים -חוזים אחידים – הכנה למבחן

חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982 תוכן ענינים 1 Go פרק א: הוראות יסוד 2 Go מטרת החוק סעיף 1 2 Go הגדרות סעיף 2 3 Go תנאי מקפח וביטולו סעיף 3 4 Go חזקות סעיף 4 6 Go הגבלת זכות הפניה לערכאות סעיף 5 6 Go פרק ה: הוראות שונות 6 Go דין המדינה סעיף 22

דיני חוזים – בחינה פתורה 3

אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים     מבחן בקורס בדיני חוזים (99-102-01, 99-102-02) שנה"ל תשס"ה, סמסטר א', מועד א'   המרצים: ד"ר משה גלברד, ד"ר שחר ליפשיץ מתרגלים: עו"ד אסנת יעקובי, עו"ד אודליה דנוך     משך הבחינה ½2 שעות ————–   1.            יש לכתוב בכתב יד קריא וברור. הכתיבה תעשה מצד אחד של הדף בלבד. 2.            המבחן הוא

דיני חוזים – אריאל פורת

01 – הצעה וקיבול הצעה פניה: יכולה להיות גם לציבור (ס' 2 סיפא) (פס"ד Time, פס"ד Carlill), כהצעה / הזמנה להציע הצעות / מכרז. הבחנה בין הצעה לבין הזמנה להציע הצעות: א.       פניה שאינה כוללת את כל הפרטים היא כנראה הצעה להציע הצעות. ב.        גם אם הפניה כוללת את כל הפרטים, ייתכן שפרשנות אובייקטיבית תראה שכוונת