מחברות בחינה במשפטים - איזהוא חכם, הלומד מכל אדם. - מסכת אבות